Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen Science

Kort om projektet

Projektet ønsker at indgå partnerskaber mellem FFU-biblioteker, forskere, studerende og borgere – herunder diverse mediepartnere – for på den måde at identificere FFU-bibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen Science (CS). Dette sker ved at indgå nye samarbejder eller deltage i igangværende CS-projekter.

Citizen Science i Danmark er et strategisk interessant og samtidig fremvoksende felt, der pt. ikke er kortlagt. Det er derfor afgørende med en vidensopbygning og -spredning sideløbende med, at bibliotekerne involveres i nye roller, services og undervisning.

Målet er at identificere FFU-bibliotekernes roller og mulige services ved at arbejde indenfor følgende områder (arbejdspakker):

1) Analyse af feltet i Danmark
2) Vidensopbygning og kompetenceudvikling
3) FFU-bibliotekerne som medudviklere af undervisning inden for CS
4) FAIR Data og research data management i forhold til CS
5) Biblioteket som CS-hub
6) Mulige afledte effekter og anbefalinger ift. bibliotekernes rolle i CS

Indrapportering

Samarbejdspartnere

DTU Bibliotek
Det Kongelige Bibliotek (Aarhus)
Aalborg Universitetsbibliotek
UCL Bibliotek
UC Syd Bibliotek
Aarhus Universitet: Center for Videnskabsstudier
Samlet bevilling: 2.527.800 kr.
Målgruppe:
Igangværende:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson fra Syddansk Universitet: Bertil Dorch