Hvem er den grimme ælling?

Kort om projektet

Projektet går ud på at forældre med minoritetsbaggrund skal inkluderes i forældresamarbejdet på de forskellige institutioner. Det skal ske via de pædagogiske læringscentre på de to involverede skoler. Det skal være projektmedarbejdernes opgave, at skabe rammerne for forældreinklusion, hvori forældrene kan se sig selv, lige fra dagplejen til ungdomsskolen. Udgangspunktet er et folkeoplysningsperspektiv, derfor skal der tilbydes sprogstimulering, danskundervisning osv.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af at der inden 1. april 2015 indsendes en revideret projektansøgning, der beskriver, hvilken betydning projektet vil have for elevernes læring og trivsel. Desuden skal der opstilles nogle effektmål til dokumentation af de ønskede forandringer.
Samlet bevilling: 500.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Tingløkkeskolen