Husker du? – Alssund i fortælling og billeder.

Kort om projektet

Råd fra Nationalt Videnscenter for Demens påpeger, at ældre/demente har behov for stimulerende aktiviteter, der kan være med til at fastholde borgerens identitet og sociale kompetencer (NVC). Historiefortællingen og det visuelle materiale skaber samtale og fortolkning, og det stimulerer erindringsarbejdet mellem personale og borger. Det unikke og nytænkende er historiefortællingens metode, hvor bibliotekaren sætter sig selv i spil ved, med sine egne ord og fortolkninger, at skabe et litteraturformidlende rum af erindring og kontakt mellem fortæller og tilhørere.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Sønderborg Kommune tilskud på 187.500,00 kr. til Husker du? – Alssund i fortælling og billeder..
Samlet bevilling: 187.500 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Biblioteket Sønderborg