Hurtigere forandring

Kort om projektet

I 2013-2014 samarbejder Aarhus Kommunes Biblioteker med det verdenskendte designbureau IDEO om at udvikle en innovationsmodel, der skal accelerere innovation i folkebiblioteker. Samarbejdet er finansieret af Gates Foundation. Det er en anerkendelse af danske biblioteker, at vi er repræsenteret i dette globale samarbejde. Formålet med projekt ”Hurtigere forandring” er at tage de bedste erfaringer fra det globale projekt og overføre til dansk kontekst. Det vil adressere behovet for en fortsat nytækning af danske bibliotekers innovationspraksis, så vi også er ledende i 2. bølge af vidensamfundet.

Begrundelse for tilsagn

Århus har indgået et fremsynet og strategisk vigtigt partnerskab med designbureauet IDEO om en innovationsmodel til brug for folkebiblioteker. Denne samarbejdsflade er unik i folkebibliotekssammenhæng og udbyttet kan blive en væsentlig dimension i den fortsatte udvikling af de danske folkebibliotekers innovationspraksis. Dette forudsætter et reelt tilbageløb fra det internationale samarbejde, som tager højde for og kan implementeres i en dansk folkebiblioteks kontekst. Projektets væsentlighed består ligeledes i, at projektet har potentiale til at levere bidrag til den fortsatte strategiske udvikling af folkebiblioteksområdet i Danmark. Kulturstyrelsen ønsker at få
løbende delresultater, som ligger ud over den kvartalsmæssige afrapportering til projektets faglige konsulent.
Samlet bevilling: 605.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker