Historiske fiktioner

Kort om projektet

Litteraturen på fremtidens bibliotek er fortællinger. Ideen er, at borgere i kommunen genovervejer identitet og tilhørsforhold ved at fortælle i feltet mellem historie og fiktion og på konkrete steder i kommunen. Projektet vil engagere borgere i en genskrivning af deres lokalområde. En række forfattere står i spidsen for workshops i byrummet og skriveværksteder på ungdomsuddannelser. Teksterne distribueres via et netværk af mindre erhvervsdrivende og trykkes på bl.a. emballage og i lokalavisen.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Vejle Kommune tilskud på 218.000,00 kr. til Historiske fiktioner.
Samlet bevilling: 218.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Vejle Bibliotekerne