Giv brugeren indhold fra apps og lignende medier

Kort om projektet

Apps, podcasts og blogs indeholder ligesom bibliotekets eksisterende materialetyper stof til oplysning, læring og kultur. Men for at kunne give borgeren indhold, der har kvalitet, alsidighed og aktualitet må de enkelte materialer kurateres og vurderes. Via en case, hvor der udvikles fremgangsmåder til kuratering og vurdering af apps, viser projektet, hvordan bibliotekerne kan indlemme uhåndterede materialetyper. Der udarbejdes en generisk metode for fremgangsmåder ift. andre materialetyper.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Odense Kommune tilskud på 349.300,00 kr. til Giv brugeren indhold fra apps og lignende medier.