Kort om projektet

Gemmet mm.
Projektet er sammensat af fire mindre
retrokonverteringsprojekter: Gemmet, Thorkelinske
Samlinger, Retrokonvertering af aviser og Geronaarkivet.
- Gemmet
”Gemmet” er en samling udtaget af Ældre Samling, oprettet med tilbagevirkende kraft i 1800-tallet
og indeholder erotisk litteratur, som man af forskellige grunde har valgt at holde svært tilgængelig.
Kartoteket over ”Gemmet” indeholder udelukkende bibliografiske oplysninger og fungerer som
katalog for samlingen.
Oplysningerne på kartotekskortene inddateres i Aleph, og posterne tildeles beholdning, så de
efterfølgende er både søg- og bestilbare i REX.

- Thorkelinske samlinger
Ved siden af Montaigne-samlingen donerede Frederik Thorkelin flere mindre samlinger til Det Kgl.
Bibliotek. Det fremgår både af testamentet og af sagen i Det Kgl. Biblioteks arkiv. Disse samlinger er
endnu ikke katalogiseret i REX. Det drejer sig om i alt 201 numre.
Bøgerne katalogiseres ved selvsyn, og eksemplarspecifikke oplysninger indtastes i posten (som fx
dedikationer). Der krydses af på kopi af lister fra KB’s arkiv.

-Retrokonvertering af aviser
Projektet er en udløber af projektet vedr. Avisdigitalisering i samarbejde mellem Statens Avissamling
og KB København. 230 avistitler skal konverteres til tidsskrifter, da de betragtes som sådan i Statens
Avissamling.
Aviserne sendes til KB Slotsholmen. Aleph-posterne tilrettes, også mht. beholdning og opstilling. De i
alt 363 enheder stregkodes og sendes i nyt magasin.

-Gerona-arkivet
NKS 1719 folio består af 10 kasser med ca. 700 originale spanske dokumenter på pergament, skrevet
på latin, de fleste fra Gerona-provinsen fra 1300- til 1700-tallet.
To kasser fra samlingen er tidligere blevet undersøgt af Pilar Leon Tello. Pergamentrullerne fra de to
kasser lægges i nummerorden, evt. mangler konstateres og de pakkes i æsker. Pilar Leon Tellos
oplysninger føjes ind i katalogposten. Pergamentrullerne overflyttes til 16 grader-magasin.
Samlet bevilling: 128.808 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Mette Abildgaard
kb [at] kb.dk