FrøLab - et bibliotek med jord under neglene

Kort om projektet

Frøbiblioteket er en del af det eksisterende bibliotek med udlån og aflevering af frø og viden. I kombination med FrøLab, hvor eksperimenter, workshops og historisk viden om frø genereres og stilles til rådighed, understøttes alle borgere i den globale trend, urban gardening. Projektet har desuden en kobling til makerkulturen.
Hvert udlån betyder udvidelse af viden om hvert enkelt frø idet de tilbageleveres med opnået viden. I en borger til borger kontekst er biblioteket en platform for tværfaglige fællesskaber, social innovation og ny viden.

Indrapportering

Billedgalleri

Begrundelse for tilsagn

Projektet indstilles til delvist tilsagn. Det er ambitiøst projekt, men selve projektbeskrivelsen er ikke udfoldet nok til at beskrive hvordan økonomien i projektet hænger sammen. Der søges således om 742.236 kr. samlet over to år, og det vurderes at udgifterne til løn er sat meget højt. Kulturstyrelsen ønsker muligheden for at inddrage frivillig arbejdskraft i projektet beskrevet og at projektet vil kunne gennemføres inden for en mindre økonomisk ramme.
Samlet bevilling: 335.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Valby Bibliotek