Frilæsning med eReolen Go

Kort om projektet

Med afsæt i projekt ”eReolen – For børn” og samarbejdet mellem biblioteker og skoler om eReolen Go (Go) til fritidslæsning, vil projektet sammen med lærere, læringsvejledere og biblioteker skabe brugbare formidlingskoncepter til skoler, som kan underbygge en integration af Go i skolens læsebånd, bibliotekstime mm. Formålet med projektet er at styrke læselyst og læsekompetencer hos børn og unge, skabe flere udlån og unikke brugere på Go. Projektet skal styrke kendskab til Go hos lærere og læringsvejledere og styrke biblioteker i opgaven med at formidle Go til skoler. Projektet involverer medarbejdere på lokale biblioteker hos projektpartnere, lærere og læringsvejledere fra skoler, der deltager med UNI-Login på Go. Workshops med samarbejdspartnere er afsæt for udformning af formidlingskoncepter, som formidles på relevante platforme og synliggøres for skoler i hele landet. Koncepterne gøres tilgængelige for alle landets biblioteker og understøtter bibliotekernes kursustilbud til skolerne.

Samarbejdspartnere

Århus Kommunes Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at en øget udbredelse og anvendelse af eReolen GO har væsentlig
strategisk værdi for bibliotekerne. Desuden understøtter projektet DDB’s strategiske indsatsområder 2016-2017 ”Læring, med fokus på børn og skoleområdet”.

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker