Frikøb af easytingmoduler til DDB CMS

Kort om projektet

Easytingbibliotekerne har udviklet en række tillægsmoduler til easyting, som stærkt forbedrer bibliotekernes muligheder for fleksibel formidling på forsider og underforsider på bibliotekernes websites tilpasset bibliotekernes mangfoldighed af indhold og aktiviteter samt deres lokale behov, brugergrupper og indsatsområder. Projektet ansøger om midler til frikøb af fire af disse moduler til open source samt tilretning og implementering til DDB CMS.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Tilføjelsen af især Nodeliste vil bidrage med en langt mere fleksibel forside, som dermed kan tilpasses bibliotekernes behov i en grad, som det ikke er muligt med den nuværende hjemmeside.
Den funktionalitet, som foreslås tilføjet, er i drift på EasyTING bibliotekernes
hjemmesider, der er baseret på ding2 ligesom DDB CMS, og der er tale om udvidelser, der er tilføjet på baggrund af de erfaringer og ønsker til forbedringer, man har fået med en løsning, der er meget lig DDB CMS i dag.
Projektet gør det endvidere muligt for EasyTING-bibliotekerne at overgå til DDB CMS uden at miste væsentlig funktionalitet, som deres brugere allerede er vant til.
Projektet løser dermed en væsentlig problemstilling for de implicerede biblioteker, der med udgangspunktet i bevarelsen af eksisterende proprietær funktionalitet ikke har kunnet indgå i DDB CMS samarbejdet på de gældende vilkår om en fælles og åben platform. Med henblik på at undgå lignende situationer stiller DDB nu krav om, at software udviklet med støtte af DDB publiceres offentligt under en GPL-licens.
Samlet bevilling: 557.094 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen
Temaer:

Kontakt

Tårnby Kommunebiblioteker