Fremtidens gymnasiebibliotek og biblioteks-impact

Kort om projektet

Formålet er at opnå viden om hvordan eleverne oplever biblioteket – hvordan eleverne bruger biblioteket – og hvad eleverne ønsker af biblioteket. Således at vi opnår en viden der kan være med til at styrke elevernes informationskompetencer og digitale dannelse, gennem de aktiviteter der er på biblioteket.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 77.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson fra Roskilde katedralskole: Maja Ellegaard-Petersen