Fremtidens frilæsning - guide til dialog og udvikling

Kort om projektet

Læsevaneundersøgelsen ”Børns læsevaner 2017” peger på, at børn i dag læser mindre i deres fritid end tidligere. En vigtig forudsætning for børns læselyst og interesse for litteratur er, at der er nem adgang til inspirerende og vedkommende frilæsningsmaterialer. Projektet vil bidrage til at styrke børns læselyst ved at skabe et konkret udgangspunkt til udvikling af frilæsningssamlingen i skolernes pædagogiske læringscentre. Resultatet af projektet bliver en guide med:

• Eksperters bud på, hvad en materialesamling bør indeholde med henblik på at motivere, inspirere og stimulere børn på forskellige klassetrin og med forskellige forudsætninger til et læseaktivt liv.
• Best practice-model over, hvad der i fremtiden bør være af fysiske og digitale frilæsningsmaterialer i PLC, når målet er at motivere, inspirere og stimulere flere elever til et læseaktivt liv. Fokus er her på omfang, sammensætning og frekvens for fornyelse.
• Praksis-eksempler fra pædagogiske læringscentre og biblioteker, der er lykkes med at stimulere børns læselyst gennem en inspirerende og vedkommende materialesamling.
• Toolkit til lokal dialog om udvikling af materialesamlingen i skolernes pædagogiske læringscentre.

Projektet vil bygge på et tæt samarbejde med pædagogiske læringscentre, læsevejledere, tosprogskonsulenter og biblioteker fra forskellige kommuner samt Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Samarbejdspartnere

Gribskov Biblioteker, Holbergskolen i København, Gentofte Bibliotekerne og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.
Samlet bevilling: 179.508 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt