Fremtidens folkeskole - Nu for ALLE drenge

Kort om projektet

PLC- personale uddannes til kunne facilitere ændret didaktik og ændringer i læringsmiljø for at give drengene på mellemtrinnet en praksisorienteret, konkurrencepræget og anderledes skoledag. Projekt skal tilvejebringe målrettet læring med fokus på spilbaseret læring, kodning, simulering, maker teknologi og digitalt støttede narrative processer. Gennem kompetenceløft og aktionslæring udvikles PLC til at blive et strategisk redskab for skoleudvikling i udvalgte områder i reform.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Tilsagnet gives under forudsætning af, at der inden 1. april indsendes en revideret projektansøgning, der tager højde for alle dele af ansøgningsskemaet. Det vil blandt andet sige, at metoden beskrives og at der foretages en risikovurdering. Desuden er det en forudsætning for tilsagnet, at de konkrete forløb i projektet beskrives med udgangspunkt i Fælles Mål. Kulturstyrelsen vurderer, at der ellers kan blive tale om at en række temaer og aktiviteter er styrende frem for Fælles Mål.
Samlet bevilling: 366.900 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt