Fremtidens biblioteksrum og formidling

Kort om projektet

Biblioteket konkurrerer i en oplevelsesøkonomi. Vi har brug for et kritisk blik på vores kvadratmeter som ressourcer, der skaber værdi. Hvis de typiske hyldekomplekser ikke skaber inspiration eller udlån, skal de bruges til noget andet, og materialerne præsenteres anderledes eller på nærlager. Med projektet afsøges space management-principper og kunderejser for at tilvejebringe konkret evidens for materialers formidlingspotentiale, så beslutninger om indretning og logistik kan tages rationalt.
Samlet bevilling: 648.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Hovedbibliotek