Fra hemmelig til tilgængelig

Kort om projektet

Ideen tager afsæt i hvor biblioteket kan fungere som ramme for videndeling, samt afdække lokale vidensbaser, det være sig bøger, musik eller film. Projektet baserer sig på deleøkonomiske og Wiki-lignende principper, hvor det primære er at tilvejebringe dialog om denne viden og formidling af samme. Projektet er tænkt som et konkret metodeudviklingsforsøg ved at involvere borgerne i at skabe deres eget bibliotekstilbud, borgernes bibliotek, der fungerer i samklang med folkebibliotekerne.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Vejle Kommune tilskud på 90.000,00 kr. til Fra hemmelig til tilgængelig.
Samlet bevilling: 90.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Mette Høxbro
mehox [at] vejlebib.dk