Fortællinger og Herrehygge

Kort om projektet

Med Fortællinger og Herrehygge skaber vi opmærksomhed på at læsning også sent i livet, kan skabe en merværdi. Fokus er rettet mod enlige mænd, der af forskellige grunde er forhindret i at læse og deltage i et socialt liv. Gennem guidet læsning og herrehygge, skaber vi grundlaget for en ny tilværelse. Projektet er et samarbejde mellem bibliotek og socialsektor, og ønsket er at bringe litteraturen til ikke-læsere og socialsektoren, og bevise hvilke egenskaber litteratur, kan have.
Samlet bevilling: 30.080 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Norddjurs Biblioteker