Formidling og forberedelse

Kort om projektet

Projektet består af 5 mindre delprojekter, der skal
finde sted i forskellige afdelinger, som alle har til
formål at gøre mere eller mindre uregistrerede
samlinger mere tilgængelige for vores brugere og
for personalet.
- Ingeniørkorpsets Samling
- Jiddica
- Folkeforbundssamlingen
- Orkesterbiblioteket
- KB's ældre arkiv
Samlet bevilling: 406.898 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Anders Cato
aca [at] slks.dk