Formidling af Retrodigitaliseret litteratur

Kort om projektet

I de kommende år vil som minimum 5.000 retrodigitaliserede, danske titler blive lagt på eReolen som ebøger. Mange vil repræsentere forfatterskaber, der var store for en halv eller hel generation siden, men som siden er gået lidt i glemmebogen. Det åbner mulighed for ikke bare at genopdage klassiske værker og forfatterskaber fra den danske kulturarv, men også at udvikle bibliotekernes unikke position inden for litteraturformidling. Hvilken anden institution kan løfte denne opgave?

Projektpartnerne Gentofte, Vejle og København udvikler i samarbejde med hinanden og i dialog og samarbejde med Litteratursiden og eReolens redaktion forskellige koncepter for formidlingen. Der vil være særligt fokus på, hvad bibliotekets brugere lokalt kan tænkes at have interesse i. Der vil blive rakt ud til bogbloggere og podcastere og naturligvis de forlag, der digitaliserer titlerne og lægger dem på eReolen. Herudover vil et særligt fokus være at få bibliotekernes kanaler til at spille sammen; det fysiske rum, arrangementer, digital formidling, sociale medier m.v.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Københavns Hovedbibliotek

Begrundelse for tilsagn

DDB vurderer, at projektet har en positiv strategisk relevans for sektoren og samtidig
vil kunne opnå stor national værdi. Netop projektets fokus på at sikre lokale anvendelsesmuligheder betragtes som positivt i forbindelse med afgørelsen. Hvorvidt slutbrugeren oplever en værdi anses for at afhænge af de koncepter og materialer, som projektet resulterer i. Her vil brugertests og/eller brugerinvolvering kunne være med til at sikre en oplevet værdi.
Samlet bevilling: 540.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Københavns Hovedbibliotek