Formidling af børnelitteratur til voksne

Kort om projektet

Litteratursiden har i over 16 år opbygget en professionel organisation for produktion og redaktion af indhold. Organisationen og sitets høje besøgstal er en god ramme for at opbygge et univers for formidling af børnelitteratur til voksne i samarbejde med en række partnere. Formidling af børnelitteratur i bibliotekssektoren vil dermed styrkes, både på de digitale platforme og i de fysiske biblioteker. Der mangler et ikke-kommercielt website, som formidler børnelitteratur til voksne. Projektet skal styrke børns læsning: De fleste børn, der læser jævnligt, gør det, fordi voksne har stimuleret dem til det. Litteratursidens årlige børnelitteraturtema har
høje besøgstal, og mange af sitets brugere er kvinder over 35 år, som ofte er mødre til små/mellemstore børn. Det er oplagt at formidle til denne gruppe af mødre på en platform, som de allerede kender og henter inspiration om bøger fra. Indhold: Anmeldelser, artikler og lister med bøger inden for forskellige emner.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

- Michel Steen Hansen, Danmarks Biblioteksforening
- Københavns Kommunes Bibliotekers førskoleindsats/’Børnebogcast’
- Marie Østergaard, Aarhus Kommunes Biblioteker
- Nina Christensen, leder af Center for Børns Litteraturog Medier, AU
- Biblo
- eReolen

Begrundelse for tilsagn

DDB-sekretariatet finder, at projektet har potentiale for at skabe værdi for brugerne, da projektet baserer sig på tidligere erfaringer, hvor formidling af børnelitteratur har været blandt det mest læste på Litteratursiden.dk. Derudover har projektet national værdi, da Litteratursiden kan samle ressourcer på tværs af landet og skabe et tilbud, som de lokale biblioteker kan henvise til og trække indhold fra til den lokale hjemmeside gennem BPI. Projektets realiserbarhed vurderes at være høj, da Litteratursiden har stor erfaring med at etablere og drive faglige formidlingsnetværk.
Samlet bevilling: 295.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt