Forårs-sfo i dialog med biblioteket

Kort om projektet

Projektet sigter mod forårs-sfo børn, der ved skolestart integreres i Holluf Pile Biblioteks hverdagskultur. Biblioteket vil i samarbejde med sfo-personalet arbejde med børnenes sproglige udvikling via litteraturformidlingstiltag, skræddersyet til førskolebørn. Med fokus på visuelle og sproglige kompetencer vil børnene gennem aktive læringsforløb indsluses i skolens og bibliotekets faglige læringsrum og blive stimuleret både fagligt og socialt. Dette giver børn, forældre, pædagoger og lærere mulighed for at hente inspiration og faglig sparring i forhold til
sprogudvikling og indkulturering.

Begrundelse for tilsagn

Der er her tale om et godt, enkelt projekt med et klart sigte, hvor et kombi-bibliotek i samarbejde med SFO-personalet vil arbejde med førskolebørns sproglige udvikling via litteraturformidlingstiltag skræddersyet målgruppen. Projektet kan oplagt være til inspiration for andre - også almindelige folke- og skolebiblioteker.