Folkelighed og forskellighed

Kort om projektet

Projektet vil skabe bro i det nye kulturmøde, som Samsø står midt i med et nyt Asylcenter på øen, som rummer 1/10 af øens samlede befolkning. Et møde, der rækker fra børn til ældre.
Vi ønsker gennem debat at åbne danskkanonen for vores nye indbyggere. Vi ønsker 4 arrangementer med hver sit fokus: Børn, forældre, formidlere, lærere, pædagoger, frivillige, familier, asylansøgere, flygtninge i nysammenførte familier og Samsøs indbyggere ældre som yngre.
Samlet bevilling: 60.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Samsø Bibliotek