Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Kort om projektet

Folkebibliotekerne løfter mange samfundsmæssige opgaver og opfattes som betydende bidrag til velfærd og dannelse. Men det samfundsmæssige bidrag reduceres ofte til undersøgelser om brugertilfredshed, antal udlånte bøger og besøgende. Et ikke-retvisende billede af, hvilken værdi bibliotekerne tilfører samfundet. Det afspejles både indadtil og udadtil ift. det politiske niveau og lokalt embedsværk. Andre kulturinstitutioner har påvist deres indvirken på samfundsøkonomien både lokalt og nationalt. Der eksisterer således anerkendte metoder til dette formål. Men endnu ikke anvendt på folkebibliotekerne.

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen ser et potentiale i at udvikle makroøkonomiske regionale modeller, der viser bibliotekernes samfundsmæssige værdi lokalt, regionalt og nationalt. Også ift. det ’advokerende bibliotek’, hvor projektet kan medvirke til at styrke og legitimere folkebibliotekerne – såvel lokalt som nationalt. For at smidiggøre dataindsamling og undgå redundans ift. Kulturstyrelsens og Danmarks Statistiks dataindsamling skal projektet løbende redegøre for, hvilke parametre og datatyper der arbejdes med til Kulturstyrelsens faglige konsulent på projektet. Endvidere skal projektet samarbejde med overbygningsprojektet BIBDOK, så projekterne kan drage gensidig nytte af hinanden.
Samlet bevilling: 411.888 kr.
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Danmarks Biblioteksforening