Fødselsforberedelse med litteraturen som redskab

Kort om projektet

Bag projektideen ligger en antagelse om, at litteratur kan spille en afgørende rolle for folks mentale sundhed og kan virke støttende, når livets vilkår forandres. Med forprojektet afdækkede vi at der er interesse for et litteraturtilbud hos målgruppen og at Fødeafsnittet oplevede et stort potentiale. Projektet skal undersøge, hvilke rolle biblioteket og litteraturen kan have for de nye familier. Målet er at udvikle relevante litteraturtilbud sammen med målgruppen og samarbejdspartnere.
Samlet bevilling: 268.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Randers Bibliotek