Fiktionalitet: Nye formidlingsgreb til nye medier

Kort om projektet

Projektet flytter litteraturen ind i målgruppens dagligdag på sociale medier. Fiktionalitet er en måde at kommunikere på, hvor man blander fiktion og virkelighed. Med fiktionalitet som formidlingsstrategi og -greb kan vi performe litteraturen på en måde som passer særligt godt til nye medier og deres målgruppe. Vi skaber en fiktiv bloggerpersona som har sit eget lille kredsløb på sociale medier, og som bruger fiktionaliserede greb til at tale om litteratur i et multimodalt, viralt univers.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse: Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Frederiksberg Kommune tilskud på 325.300,00 kr. til Fiktionalitet: Nye formidlingsgreb til nye medier.
Samlet bevilling: 325.300 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Frederiksberg Kommunes Biblioteker