Fiktionalitet: Formidling med litteraturens udtryk

Kort om projektet

Fiktionalitet er en måde at kommunikere på hvor man blander fiktion og realitet. Det er en del af hverdagens kommunikation, men kan også benyttes mere bevidst som en retorisk strategi med ønsket om en bestemt effekt. Projektmodningen undersøger hvordan vi kan bruge fiktionalitet til at formidle litteratur til nye målgrupper. Fiktionalitet er et pragmatisk begreb der bl.a. fokuserer på modtagerens afkodning af fiktion. Vi undersøger fiktionaliserende formidlingsgreb og afprøver dem på målgruppen

Begrundelse for tilsagn

Der er foretaget en nedskrivning af tilsagnet på 20.020 kr. Det er Kulturstyrelsens vurdering, at projektmodningen vil kunne gennemføres inden for en lidt mindre økonomisk ramme.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Frederiksberg Kommunes Biblioteker