Fang brugeren i søgeflowet

Kort om projektet

Hovedparten af trafikken på bibliotekernes hjemmesider foregår i søgningen, hvorimod et fåtal tilgår formidlingsindholdet. Projektet ønsker at bringe formidlingen til brugerne i søgeflowet, så de møder det når de er motiverede for det. Formålet er at bibliotekerne også digitalt fremstår, som formidlings-og kulturinstitutioner og ikke kun som søgbart arkiv. Der bruges forholdsvist mange ressourcer på at formilde på bibliotekets hjemmesider, men brugen af det står ikke mål med indsatsen. Derfor undersøger denne projektmodning hvornår i brugerrejsen, det er mest optimalt at præsentere dem for formidling. Der udarbejdes et brugertestet koncept, som så kan udvikles i et efterfølgende projekt og implementeres i DDB CMS således at bibliotekerne oplever stigende brug af formidlingsindholdet (BPI, nyder og arrangementer). Det er væsentligt at brugerne ikke oplever formidlingen, som forstyrrende i at opnå deres mål, men at det dækker et uforudset behov, og at de får mere end forventet.

Samarbejdspartnere

Odense bibliotek og Rudersdal Bibliotek.

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at projektet har stor værdi for både brugere og biblioteker, da projektet vil resultere i bedre muligheder for relevant formidlingsindsats fra bibliotekerne og dermed en bedre oplevelse for brugerne i søgeøjeblikket.
Samlet bevilling: 228.871 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen
Temaer:

Kontakt