Etablering af en national virtuel biblioteks- og databrønd til ungdomsuddannelserne

Kort om projektet

Danske studerende stifter indledende bekendtskab med akademisk metode, datahåndtering og kildekritik på gymnasieskolerne, men der mangler i stigende grad en biblioteksunderstøttelse.

Projektet skal belyse behovet, hvilke løsninger markedet tilbyder og om der er grundlag for en bæredygtig drift af et netværk af digitale gymnasiebibliotker i form af en fælles platform, som det er let for uddannelsinstitutionerne at koble sig på og få tilpasset lokale behov.

Antagelsen er at en fælles platform ikke kun vil opfylde ønsket om et digitalt bibliotek, men også medvirke til opbygning af et netværk og et fællesskab, der handler om at give alle landets elever på ungdomsuddannelserne adgang til relevante ressourcer uanset hjemkommune, samt styrke deres informationskompetence både ungdomsuddannelsen og i deres videre uddannelsesforløb.

Samarbejdspartnere

Greve Gymnasium er projektleder på vegne af Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening

Kontakt

Greve Gymnasium, Birgit Brink Lund