Et læringsnetværk i fremtidens folkeskole

Kort om projektet

Projektets formål er at udvikle skolebiblioteket til et læringsnetværk, hvor eleven er medskaber af viden i samspil med lokale aktører. Formålet med projektet er et samarbejde mellem folkeskole, folkebibliotek og lokale virksomheder for at udvikle autentiske læringssituationer. Læringssituationerne vil tage afsæt i at udvikle elevernes 21st century skills med fokus på collaboration, problemløsning og produktion ved hjælp af digitale ressourcer. Læringsnetværket skal styrke de kulturelle tilbud i samspil med folkebiblioteket, som rækker ud over den almindelige undervisning.

Begrundelse for tilsagn

Projektet er interessant og relevant, fordi sigtet er at udvikle skolebiblioteket til et læringsnetværk, hvor eleven er medskaber af viden i samspil med lokale aktører. Det er positivt, at folkeskole, folkebibliotek og lokale virksomheder samarbejder om at udvikle autentiske læringssituationer. Udgifter til materialer er fratrukket det ansøgte tilskud, jf. vejledningen for puljen.