eReolen – For børn

Kort om projektet

Udvikling af selvstændig underside på eReolens (eR) website og evt. app og en sømløs login løsning for børn/unge. Den særlige underside på eR skal formidle eR materialer til børn. Formidling skal primært varetages af eR’s redaktion. Brugerundersøgelse skal afklare behov og ønsker til formidling. Via et samarb. med Palles Gavebod (PG) præsenteres udvalgt formidling (fx anmeldelser) fra PG på eR. og PG kan anvende for-midling fra eR (fx nyheder og karruseller). Desuden udvikles en sømløs adgang fra PG til at låne og læse/lytte på eReolen, hvor PG brugerne ikke skal logge ind igen for at bruge eReolen, når de er logget ind på PG. Dette giver en langt bedre brugeroplevelse for børn, der kommer fra PG. Teknisk kan dette løses på flere måder: Via webservice kan lånerkort login fra PG give adgang til eR eller skolernes UNI-login kan anvendes. Anvendelse af UNI-login vil det give alle skolebørn let adgang til digital litteratur. I projektet afklares, hvilken teknisk løsning, der skal anvendes.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Der er i vurderingen af ansøgningen lagt vægt på, at projektet har stor strategisk værdi for bibliotekerne i flere henseender, eksempelvis ved at adressere målsætningen om at bibliotekerne skal blive endnu mere relevante for børn. Desuden er det væsentligt for DDB-samarbejdet, at projektet vil skabe et tættere samarbejde mellem to af bibliotekernes store nettjenester Palles Gavebod og eReolen. Den tættere integration mellem de to tjenester vil desuden være egnet til at styrke brugeroplevelsen betydeligt.

Det er vurderet positivt, at projektet har et klart fokus, og at der er tale om et projekt til national implementering.

Projektet tilbyder desuden en god ramme for at få testet anvendelsen af UNI-login, idet projektet har defineret en afgrænset målgruppe. Dog er der en række usikkerheder i forhold til UNI-login, som øger såvel kompleksitet som risiko ved projektet. DDB finder derfor, at projektet kun i middel grad opfylder vurderingskriteriet om gennemførlighed, hvorfor der er fastsat særlige vilkår for tilsagnet.
Samlet bevilling: 512.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker