ElevInvents - læringsekspeditioner med erhverv og kultur

Kort om projektet

Pædagogiske læringscentre (PLC’er) opretter 'living labs' og 'hackathons', hvor elever og lærere i samarbejde med lokale virksomheder og kulturinstitutioner eksperimenterer med autentiske læringsforløb med udgangspunkt i virksomhedernes ønske om nye løsningsmodeller på en lokal problemstilling. PLC’er opøver kompetencer i at designe og facilitere nye kreative og elevinddragende læringsrum ved hjælp af metoder som ‘design thinking’, ‘expeditionary learning’ og ‘scenariebaseret læring’. Herved inddrages elever og virksomheder som didaktiske designere og ressourcer i fremtidens skolebibliotek.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Der er tale om et relevant projekt med stor mulighed for udbredelse til andre skoler og kommuner. Projektet er enkelt og klart, nytænkende og helt i tråd med skolereformens ønske om at åbne skolen mod det omgivende samfund.

Kontakt

Center for Pædagogisk Udvikling (CPU)