E-rindringer

Kort om projektet

Skribenter på sociale medier gentænker i samarbejde med faglige ressourcepersoner og 3 kulturinstitutioner begrebet digitale fortællinger på nettet (E-rindringer). Hensigten er at sætte fokus på skrivekunst på forskellige digitale platforme og sidestille denne med al øvrig litteratur der udgives i DK. Samtidig har projektet som formål at synliggøre, hvordan biblioteket kan danne ramme for udviklingen af digitale medier og dermed også bidrage til at give erindringslitteraturen et løft.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får VIBORG KOMMUNE tilskud på 180.000,00 kr. til Do like me.