Driftsmodning Personalisering 2

Kort om projektet

I projektet skabes grundlaget for at P2 kan implementeres succesfuldt og driftes af DDB. Der undersøges og om det er muligt forenes OpenList og VoxB ratings-service’s.
Der undersøges og hvis muligt sørges for at samtykket flyttes til OpenList og en overførsel af lånehistorik lister kan ske fra alle bibliotekssytemer som DDBCMS bibliotekerne bruger. OpenList overdrages til DBC/DDBCMS.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

DDB har siden 2013 fulgt Personaliseringsprojektet, som har efterlevet de
anbefalinger, DDB er kommet med i forhold til at tilpasse projektet til DDB
infrastrukturen.
Personaliseringsprojektet indeholder funktionalitet, der giver brugeren mulighed for at give samtykke til, at bibliotekerne kan indsamle og opbevare brugernes lånehistorik og er dermed også en af hjørnestenene med hensyn til at forbedre den fremtidige søgeoplevelse. P2-projektet har ikke haft mulighed for at fuldføre succeskriteriet om implementering i DDB CMS, da der ved projektets planlagte afslutning ikke har været en endelig version af DDB CMS. Derfor er Frederiksberg af DDB blevet opfordret til at
lave en ansøgning om driftsmodning af projektet, hvor også det kommende FBS understøttes, ligesom der laves en række forbedringer i infrastrukturen med henblik på, at P2 og den tilhørende open liste webservice overdrages til DDB.
Samlet bevilling: 1.063.600 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen
Temaer:

Kontakt

Frederiksberg Kommunes Biblioteker