Do It Together - nye læringsfællesskaber på folkebiblioteket

Kort om projektet

Bibliotekerne omfavner i disse år Maker Spaces. Og med god grund. Vi demokratiserer nye - og for de fleste - utilgængelige teknologier. Men det er udfordrende. Maker Spaces skaber ikke sig selv. Omdrejningspunktet er nemlig ikke maskiner, udstyr, rum og materialer - men MENNESKER. Et Maker Space bør ses som en ”container” for et uformelt do-it-together læringsfællesskab, hvor viden deles, evner opstår og 21. century skills styrkes (fx kritisk tænkning, kreativitet og samarbejde, som er nogle af de kompetencer, der er afgørende at beherske for at kunne begå sig fremtidens samfund).

Vi vil udvikle en national Maker Tournament i biblioteksregi som kulminationen på lokale fællesskabers arbejde i deres bibliotek. Turneringen, som afvikles af biblioteker, er ikke formålet, men katalysator for at indfri det egentlige formål: at skabe lokale fællesskaber, som udvikles og drives lokalt. Det vil sige fællesskaber som bygger på maker-bevægelsens villighed til at dele viden, evner og ideer, der er i overensstemmelse med folkebibliotekets værdigrundlag.

Projektet tilstræber tre niveauer af fællesskaber: for det første lokale fællesskaber mellem borgere på hvert bibliotek, for det andet et nationalt fællesskab med udgangspunkt i Maker turneringen og for det tredje at bygge videre på og udvikle det begyndende fællesskab blandt biblioteker der interesserer sig for making.

Samarbejdspartnere

Herning Bibliotekerne og Silkeborg Bibliotekerne
Samlet bevilling: 495.850 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt