DITbib – Do-It-Together bibliotek (tidligere: Kulturkarburator - et digitalt makerbibliotek)

Kort om projektet

Kulturkarburator støtter kulturens vækstlag ved at kombinere maker-workshops med formidling af brugerskabte kulturprodukter. Nøgleordene er workshops, vejledning i crowd-sourcing og formidling/markedsføring af kulturprodukter via bibliotekernes digitale platforme direkte fra kulturskaber til kulturforbruger. Materialet er gratis under creative commons, men skaberne kan vælge at anvende crowdsourcing-sites. Der udvikles en model for brug af bibliotekernes platforme til formidling af produkterne.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen har reduceret 40.200 kr. i tilsagnet i forhold til det ansøgte beløb. Reduceringen retter sig mod budgettet på 60.000 kr. til materialer. Som der står i vejledningen til udviklingspuljen gives der ikke tilskud til itudstyr, herunder kameraer og inventar.

Som beskrevet under indsatsområdet ”Biblioteker og udvidelse af brugergrupper” er der krav om, at der medtænkes effektmåling af projektet, så det kan sandsynliggøres, hvilke tiltag og metoder, der opnår den tilsigtede effekt. Dette er ikke beskrevet i jeres ansøgning. Det er derfor en bevillingsforudsætning, at I medtænker dette fra projektets start og sender en revideret plan hvoraf det fremgår til Kulturstyrelsen inden 1. april.

Kulturstyrelsen vil i den forbindelse gerne henlede jeres opmærksomhed på de metoder, der arbejdes med i regi af BibDok.
Samlet bevilling: 304.600 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Biblioteker