Digitalt myteri - potentialer i børns digitale læsning

Kort om projektet

Tænketankens undersøgelse Børns Læsevaner 2017 viste, at kun 20 % vælger at læse bøger digitalt, selvom meget af fritiden tilbringes på digitale medier. De fleste børn foretrækker stadig at læse fysiske bøger. Og vi ved ikke hvorfor. Flere af undersøgelsens pointer og konklusioner peger i retning af, at børn tit bliver opfordret til og præsenteret for fysiske bøger derhjemme, i skolen og på biblioteket.

Vi ved også fra undersøgelsen, at forældre, særligt mødre, spiller en stor rolle ift. børns læsevaner. Men mange forældre mangler viden om, hvordan de kan inspirere børn til at læse (når de bliver større) - særligt digitalt. Her kan og skal bibliotekernes viden og formidling styrkes specifikt i forhold til dialogen med forældrene. Det kræver mere viden og identifikation af de digitale potentialer.

DB ønsker derfor at iværksætte en indsats, der skal være med til at få flere børn til at læse digitalt og skabe adgang til digitale læseuniverser. Det skal ske ved at styrke bibliotekernes viden om, formidling af og inspiration til børns digitale læsning ved at identificere den digitale litteraturs potentialer sammen med en række digitale eksperter. Denne viden bliver samlet i en udgivelse målrettet forældrene. Sigtet er dobbelt, da indsatsen skal afmontere mange af de myter, der er om digital læsning, og inspirere børnene til det digitale læseunivers gennem forældrene. Indsatsen er også indirekte målrettet biblioteksansattes viden, indsigter og motivation på det digitale læsefelt.

Samarbejdspartnere

Maneno, GoLittle, BookBites, Bibliotekarforbundet, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, KU/Medierådet for Børn og Unge, Kolding Bibliotekerne og Esbjerg Bibliotek.
Samlet bevilling: 201.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt