Digitalisering af lektørudtaleleser 1963-1995

Kort om projektet

Ældre lektørudtalelser i trykt form ønskes digitaliseret og koblet på de bibliografiske poster i Danbib og bibliotek.dk. Dette er et ønske fra bibliotekerne, og aktualiseres i forbindelse med registeringen af den store mængde e-bøger, der i disse år udkommer ved digitalisering af forlagenes bagkataloger. De ældre lektørudtalelser reaktualiseres, idet DBC ved registeringen linker e-bogsudgivelsen til lektørudtalelsen for forlægget, hvis en sådan findes. Resultatet af projektet vil medvirke til en bedre formidling af de omtalte værker.
Derfor denne ansøgning om retrokonvertering af lektørudtalelserne fra 1963-1995 mhp. publicering i såvel Danbib som bibliotek.dk samt tilgængeliggørelse i de lokale CMS-systemer.
Projektet indebærer en konvertering v. ekstern leverandør samt en efterfølgende kobling i DBC til de bibliografiske poster.
Samlet bevilling: 477.500 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Carsten Høyberg Andersen
he [at] dbc.dk