Digitale fodspor

Kort om projektet

I en analyse notat fra Børnerådet efterspøger hele 76 % af de unge mere viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig selv på, når de er online. De ved ikke, at de efterlader små spor om dem selv – cookies – på nettet. Der er behov for at udvikle aktiviteter, der styrker forståelsen af de sociale medier i forhold til afsæt af digitale fodspor. Projektet vil udarbejde et kampagnesite og en række aktiviteter, der informerer om de digitale fodspor de afsætter på nettet og giver anvisning til at navigere sikkert.

Begrundelse for tilsagn

Projektets mål om at udvikle et kampagnesite i stil med digitalabc.dk har praktisk anvendelighed og bredde samt fremtidsperspektiv. Projektets tilsagn er dog betinget af, at Medierådet for Børn og Unge, der er samarbejdspartner på projektet og er blevet styrket via Filmaftalen 2015-18, indgår i tæt samarbejde og ikke udvikler et parallelprodukt. Projektet skal derfor inden 1. april 2015 indsende en revideret partnerskabsaftale med Medierådet for Børn og Unge, hvori de to parters roller i samarbejdet beskrives klarere og mere deltaljeret end i den vedlagte aftale.
Samlet bevilling: 260.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker