Digital transformation i bibliotekernes læringsprodukter– udvikling af app-serie om studieteknik og informationskompetence

Kort om projektet

Som et delprojekt i det igangværende DEFF-projekt Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter, har KEA Bibliotek i samarbejde med Kea studerende udviklet et værktøj til det virtuelle læringsmiljø i form af en app til brug for studerendes arbejde med kildekritik. Fokus for samt valg af medie bidrager til den digitale transformation af bibliotekernes læringsværktøjer, hvor værktøjerne understøtter den studerendes behov for teknologier og værktøjer, der er tilgængelige hvor og når som helst og på alle platforme.

Kildekritik appen bliver ultimo august 2018 gjort tilgængelig i bl.a. App Store og indgår som et læringsobjekt i projektet ”Studiestøttende Aktiviteter”, hvor 1200 studerende på KEA´s Teknik program deltager. Selve projektet starter ultimo august og er et indlejret undervisningskoncept i biblioteksregi, hvor KEA Bibliotek underviser studerende i læsestrategi, notatteknik, tidsstyring, informationskompetence, opgaveskrivning samt ny faglig viden/trends. Projektet fokuserer på inddragelse af digitale objekter til brug for blended learning som en del af KEA Biblioteks strategi for digital transformation. Projektets sigte er at alle undervisningsmoduler skal være fuldt integreret i alle uddannelser på KEA ultimo 2020.

Projektet samt feedback fra studerende og undervisere har tydeliggjort et behov og en mulighed
for udvikling af yderligere digitale værktøjer i et hurtigt og nemt format tilpasset mobil-generationens individuelle behov for platforme. Det er denne udvikling vi gerne vil arbejde videre med ved at udvikle en app-serie, der er frit tilgængelig i bl.a. App Store. Seriens indhold udvikles med samme formsprog og design som appen om kildekritik, men skal have fokus på studieteknik og informationskompetence, med modulerne: Læsestrategi, notatteknik, tidsstyring, research samt ny faglig viden/trends.
Samlet bevilling: 149.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson Københavns Erhversakademi: Helle Guldberg