Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen fase 1 og 2

Kort om projektet

I takt med den stigende og alt omfattende digitalisering er behovet for digitale læremidler i gymnasiesektoren vokset, mens udbuddet - særlig af didaktiserede læremidler - ikke er fulgt med. En øget adgang til kvalitetssikrede (videnskabelige funderede) e-ressourcer vil kunne understøtte nye læringsformer og elevernes læring og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere.

Der mangler imidlertid en sammenhæng mellem materialer og læringsformer. Samtidig tyder meget på, at unge mennesker i den digitale tidsalder lærer anderledes end tidligere. Endvidere er den almene dannelse i høj grad blevet digital, hvilket sætter fokus på de manglende digitale ressourcer i en undervisningssammenhæng. Et øget udbud af kvalitetssikrede e-ressourcer - og det deraf afledte link til it-didaktik - vil desuden skabe bedre grundvilkår for innovation i gymnasieskolen.

Projektets fase to handler om testadgang for 800 elever på 9 gymnasier i Region Syddanmark. Der laves følgeforsikring og effekten forsøges målt i forhold til akademisk standpunkt, frafald og overgang til de videregående uddannelser. Målet er efterfølgende at påvise brug og effekt i forhold til akademisk standpunkt og gennemførsel
samt via følgeforskning på IKV/SDU at kunne dokumentere det læringsmæssige og didaktiske potentiale – samt i forlængelse heraf eventuelt at kunne komme med anbefalinger til fremtidige tiltag.

Projektet er delt i fase 1 og fase 2
Fase 1 fik en bevilling på 465.330 kr. i perioden 01-01-2015 til 01-11-2015
Fase 2 fik en bevilling på 935.820 kr. i perioden 01-01-2015 til 31-08-2018

Kontakt

Bibliotekschef SDU: Bertil F. Dorch