Digital formidling af klassikere

Kort om projektet

Siden år 2000 har Årets klassiker/klassikerdagen.dk været den eneste fast tilbagevendende nationale kampagne for formidlingen af danske litterære klassikere. Samtidig er der med den digitale udvikling et stigende behov for at synliggøre dansk kulturarv. Klassikerdagen med dens organisatoriske struktur og forankring blandt både statslige, kommunale og frivillige aktører udgør et oplagt udgangspunkt for en nytænkning af klassikerformidling på biblioteksområdet. Med dette modningsprojekt vil vi undersøge, hvordan en styrket online- og kampagneindsats kan tilrettelægges, herunder en kortlægning af hvilke perspektiver der kan tænkes ift. til eksisterende og evt. nye digitale platforme og hvilke metoder, der kan bruges for at sikre en større udbredelse af digitaliserede klassikere.

Indrapportering

Samlet bevilling: 44.400 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Hovedbibliotek