Digital dannelse: fra begreb til praksis

Kort om projektet

Projektets formål er i et netværksprojekt mellem øst og vest at skabe bevidsthed om og udvikle god praksis og gode løsninger i forhold til digital dannelse af eleverne.
Delmålene er formuleret af den enkelte skole (se bilag), men de forholder sig alle til digital dannelse og de konkrete målsætninger, som knytter sig til elevgruppen som modtagere.
Det er desuden et væsentligt formål at få den bredere lærergruppe på den enkelte skole til aktivt at adressere og arbejde med digital dannelse i den daglige undervisning og dermed bl.a. opnå større udbredelse og bevidsthed om brugen af digital dannelse i en læringskontekst.

DELTAGERE: Århus Statsgymnasium (juridisk ansvarlig: Vicerektor Lars Nordam).

Medansøgere: IT-fællesskabet (Nærum, Rødovre, Høje Taastrup, Ordrup, H.C. Ørsted ( HTX), Borupgaard, Gladsaxe Gymnasier)
Brøndby Gymnasium
Horsens HF og VUC
Odder Gymnasium

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Sekretariatet skal meddele, at DEFF's styregruppe har besluttet at yde tilskud til Digital dannelse: Fra begreb til praksis kr. 500.000.
Samlet bevilling: 500.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson Aarhus statsgymnasium: Lars Nordam