Digital dannelse af Furesøs unge digitale borgere

Kort om projektet

At sikre digital dannelse af børn og unge i Furesø Kommune gennem udarbejdelse af nye lokale retningslinjer for social interaktion på de sociale medier og på nettet.

At formidle hensigtsmæssig adfærd på de sociale medier til målgruppen børn og unge i et projekt med, for og af unge, for at sikre brugerinddragelse, anerkendelse og empowerment af unge i, under og efter forløbet.

At indsamle viden om og erfaringer med bibliotekernes varetagelse af unges digitale dannelse på baggrund af et praktisk læringsforløb med lokal forankring.

At øge bibliotekernes informations- og formidlingsarbejde med samskabelse med uddannelsesinstitutioner, ungeinddragelse og varetagelse af digitale dannelse for, med og af unge.

Indrapportering

Kontakt

Kontaktperson Farum bibliotek: Anne-Mette Munch Olsen