DIGIRUM. Oplev digital litteratur på biblioteket

Kort om projektet

DIGIRUM er et eksperimentarium for formidling af digital litteratur i biblioteksrummet. I et tæt samarbejde mellem biblioteker, universiteter, museer og kunstnere vil vi kuratere to tematiske udstillinger af nye og samfundsrelevante værker og på det møde undersøge hvad det skal til, for at den digitale litteraturens oplevelsespotentiale udfoldes og iscenesættes. Anvendelse af museale strategier og performative greb vil skabe til et inspirerende og berigende biblioteksrum.

Begrundelse for tilsagn

Det er en bevillingsforudsætning, at projektholder inden 1. april 2015 indsender en beskrivelse af, hvordan projektet skal effektmåles, idet dette element ikke fremgår tydeligt af ansøgningen. Kulturstyrelsen bidrager gerne med sparring i forhold til valg af metode. Bemærk: Projektet Det Litterære Udstillingshus, hvor Frederiksberg Kommunes Biblioteker er
projektholder, beskæftiger sig også med litteraturformidling i det fysiske rum. Derfor opfordrer Kulturstyrelsen Viby Bibliotek til at undersøge, om det er relevant at samarbejde med Frederiksberg Kommunes Biblioteker om temaet.