Det lokalsamfundsdrevne bibliotek

Kort om projektet

10 Kommuner vil udvikle nye metoder til at nå lokalsamfund, der er uden bibliotek - uden at åbne et lokalt fysisk bibliotek. I nye partnerskaber med institutioner og interessegrupper udvikles biblioteksrelevante sociale og kulturelle aktiviteter, tilbud om læring, leg, skaben m.m. som afvikles i lokalsamfundet, i haller, på skoler, daginstitutioner og forsamlingshuse. Alle tiltag er afsæt for at markedsføre det digitale bib., bib.kommer, afhentning af bestilt mat. 4 primære aktører. 6 ass.

Begrundelse for tilsagn

Projektet indstilles til projektmodning. Projektet peger på en relevant udfordring, men selve ansøgningen er formuleret på et meget overordnet niveau. Der søges i højere grad til en
rammebevilling, end til et konkretiseret projekt. Ansøgningens udformning gør det svært at se hvilke reelle output, der skal komme ud af projektet. Dette understreges af, at projektet starter med en brainstormworkshop, der skal konkretisere hvilken strategi og hvilke tiltag, de deltagende biblioteker skal arbejde hen imod. Kulturstyrelsen anbefaler at projektdeltagerne bruger projektmodningen til at konkretisere strategien og tiltagene med afsæt i de deltagende bibliotekers forhold.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt