Det Litterære Udstillingshus

Kort om projektet

Målet er at udvikle biblioteket som stedet at opleve litteraturen i alle dens dimensioner. Dette projekt tager afsæt i museale kurateringsmetoder med særligt fokus på skalerbarhed: hvordan kan litteraturudstillinger skaleres mellem forskellige biblioteksrum, og hvordan samarbejder vi optimalt på tværs af de forskellige lokaliteter. Resultatet bliver tre forskellige udstillinger, der turnerer mellem bibliotekerne, og en kogebog med metoder og erfaringer til turnerende litteraturinstallationer.

Begrundelse for tilsagn

Det er en bevillingsforudsætning, at projektholder inden 1. april 2015 indsender en beskrivelse af, hvordan projektet skal effektmåles, idet dette element ikke fremgår tydeligt af ansøgningen. Kulturstyrelsen bidrager gerne med sparring i forhold til valg af metode. Bemærk: Projektet DIGIRUM. Oplev digital litteratur på biblioteket, hvor Viby Bibliotek i Aarhus Kommune er projektholder, beskæftiger sig også med litteraturformidling i det fysiske rum. Derfor opfordrer Kulturstyrelsen Frederiksberg Kommunes Biblioteker til at undersøge, om det er relevant at samarbejde med Viby Bibliotek om temaet.
Samlet bevilling: 961.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Frederiksberg Kommunes Biblioteker