Det kulturelle midtpunkt

Kort om projektet

Projektet vil nytænke biblioteket som idé i nye sammenhænge, herunder udvikling af nye løsninger til flerkulturelle torv, mødested og læringsrum. I 2015 får Støvring Bibliotek et nyt hovedbibliotek, som placeres på samme grund som rådhus, kulturhus og forenings hus. Der arbejdes på samtænkning i inde- og uderummet og i forhold til både fysiske og virtuelle bibliotekstilbud. Med henblik på at skabe og fastholde publikums ejerskab til biblioteket og det nye byrum – som byens kulturelle og sociale midtpunkt.

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil nytænke biblioteket i nye sammenhænge og udvikle løsninger
til flerkulturelle torv, mødesteder og læringsrum. Projektet arbejder med
samtænkning af inde- og uderum og med både fysiske og virtuelle
bibliotekstilbud. Samlet set afprøver projektet funktionalitet i modelprogrammet
og vil levere resultater på de designudfordringer, der ligger i modelprogrammet.
Projektet leverer et vigtigt bidrag til den igangværende
udvikling i biblioteker og kulturinstitutioner, hvor institutionerne koordinerer
og samtænker deres bidrag til udviklingen af nye institutionstyper og funktioner
tilpasset fremtidens brugergrupper. Projektets succeskriterier inkluderer
en værktøjskasse med idéer og designprincipper, som vil kunne bruges
nationalt med de nødvendige lokale tilpasninger. Derudover vil projektet
afprøve samarbejds- og organiseringsprincipper, som kan være til inspiration
for andre biblioteker.
Samlet bevilling: 83.400 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Rebild Bibliotekerne