Det digitale i det lokale - Verdensbiblioteket

Kort om projektet

Verdensbiblioteket er en streamingplatform med bøger, musik og film på 10 sprog målrettet flygtninge og indvandrere. Servicen er et digitalt supplement til de fysiske materialer, der udlånes til målgruppen via folkebibliotekerne. I 2018 vil platformen som noget nyt tilbyde e-bøger og lydbøger.

Med afsæt i Verdensbiblioteket og relaterede tilbud vil vi udvikle og afprøve nye koncepter og metoder til formidling af digitale tilbud i det fysiske rum, funderet i den nyeste viden om målrettet, brugercentreret service design i kulturinstitutioner og med fokus på tilgængelighed og sprog. Projektet inspireres af bibliotekernes strategier for digitale services, herunder visioner for “det sammenhængende bibliotek”, samt i undersøgelser der viser at: Biblioteker styrker integrationen; får indvandrere til at uddanne sig og skaber mønsterbrydere og at indvandrere bruger bibliotekerne mere.

Indrapportering

Billedgalleri

Video

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Det Kgl. Bibliotek tilskud på 1.013.595,00 kr. til Det digitale i det lokale - Verdensbiblioteket.