Kort om projektet

Læsere af skønlitterære værker får lov til at skrive i biblioteksbøgerne – ja, de opfordres faktisk til det!

Projektet tager udgangspunkt i en læserorienteret – eller receptionsæstetisk – tilgang til skønlitteratur og formidling, hvor læseren åbner og udfylder det rum af fortolkningsmuligheder, som moderne litteratur tillader. Tilgangen medieres via ”marginalia”, som bibliotekets lånere må tilføje direkte i bøgerne. Herved fremkaldes en litterær dialog og et fællesskab, som indskrives direkte i de enkelte bøger.

Konkret indkøber biblioteket romaner, hvori lånere må skrive kommentarer i tekstens margin. Man kan f.eks. skrive spørgsmål, perspektiver eller blot indfald og strøtanker i relation til bogens tekst. Når en bog udlånes igen og igen, vil der fremgro en metatekst af litterær dialog på tværs af bogens lånere. På den ene side skaber den skriftlige dialog et fællesskab mellem lånere, som ofte ikke kender hinanden, men ikke desto mindre deler samme interesse. På den anden side kan lånernes marginalia læses som åbninger af det læste værk i nye perspektiver og fortolkningsmuligheder.

Forfatteren til det udvalgte værk indleder med at tilføje marginalia i bøgerne. Efter 8 måneder, hvor lånere har haft mulighed for at kommentere, indsamles samtlige bøger, og de udstilles på skift mellem de deltagende biblioteker. Hver udstilling inkluderer ydermere et forfatterarrangement, hvor forfatteren og læserne mødes og diskuterer de fortolkninger, der har åbnet sig i marginalierne.

Samarbejdspartnere

Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn, Svendborg Bibliotek, Bibliotekerne Gentofte Kommune og DR's Romanklub.
Samlet bevilling: 210.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt