Den spil-levende bog: Minecraft læselyst og drenge

Kort om projektet

Projektet udforsker sammenhængen ml. drenges læselyst og brug af computerspil, især Minecraft. Forskning viser at når læsning ikke har drengenes interesse er det ofte fordi det ikke giver mening for dem. Der gennemføres forløb med drenge fra 4. kl., en spilkonsulent og en forfatter. Der tages afsæt i drengenes hverdag og interesser, de får høj grad af indflydelse og relevansen understøttes af at bidragene vil blive brugt i kommende aktiviteter. Vi dykker ned i drenges forskellige læse-måder og søger at give autentiske læseoplevelser, udvide synet pålæsning samt kvalificere bibliotekets tilbud

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil udforske sammenhængen mellem drenges læselyst, skaberlyst og brug af computerspil, især Minecraft. Som et af de overordnede formål kan f.eks. nævnes ønsket om at udvide både drengenes og de voksnes syn på læsning samt at fremme drengenes lyst til læsning. Det tillægges værdi, at der gennemføres forløb med drenge fra en udvalgt 4. klasse, en spilkonsulent og en forfatter, hvor drengenes syn på læsning afdækkes og lægges til grund for det videre forløb i projektet samt i sidste ende bibliotekets fremtidige bibliotekstilbud til drengene.

Kulturstyrelsen anbefaler at henvende sig til enten styrelsens faglige kontaktperson eller Nationalt Videnscenter for Læsning i forbindelse med forberedelse af evalueringens kvalitative interviews om læseoplevelser og synet på læsning.
Samlet bevilling: 67.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Horsens kommunes biblioteker