Debatgrupper for flygtninge og indvandrere

Kort om projektet

Med det stærkt stigende antal flygtninge, kommunerne modtager i øjeblikket, er der et stort behov for at understøtte integrationen - både i forhold til at tilegne sig det danske sprog og for at forstå det danske samfund, den danske kultur, møde biblioteket som et attraktivt flerkulturelt rum, møde dansktalende borgere, få kendskab til traditioner, demokrati og dialog i en dansk kontekst.
Biblioteket har muligheden for at sætte rammen for dialogen og skabe forbindelsen mellem frivillige danskere, myndigheder og mulige deltagere.

Begrundelse for tilsagn

Slots- og Kulturstyrelsen indstiller at Vejle Bibliotekerne får tilsagn. til projektet Debatgrupper for flygtninge og indvandrere.
Bemærk
Kulturstyrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på lignende projekter fra andre biblioteker, hvor der er relevante erfaringer at hente, herunder eksempelvis bibliotekerne i hhv. Vollsmose og Viborg, der afholder nyhedslæsegrupper for indvandrerkvinder som afsæt for dialog og debat.
Samlet bevilling: 101.750 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Vejle Bibliotekerne